Udgivelser

Skyggeriget – Lys fra den anden side

Forfatter: Elizabeth d’Espérance
Udgivet, org. udgave: 1897
Udgivet, revideret 1. oplag, 1. udgave; august 2015
Forlag:
Forlaget Bogh & Bonne
Antal sider: 246
ISBN: 978-87-93236-04-2 (paperback)

Køb bogen hos Spiritismens Trossamfund – klik her

 

Elizabeth d’Espérance blev født 20. november 1855. Fra barnsben havde hun store mentale åndelige evner, der gjorde hende i stand til at se og tale med afdøde fra den åndelige verden. For hende var de afdøde lige så virkelige og levende som mennesker.

Elizabeths voksne liv var spændende, men blev alt andet end normalt og let. Til gengæld blev det et helt uforligneligt liv med den mest vidunderlige udvikling af åndelige evner og fænomener, som nærmest for enhver syntes umuligt.

I Skyggeriget har hun flettet sin selvbiografi og mange af disse åndelige oplevelser sammen i en smuk symfoni. Hun gengiver, hvor vidunderligt givende et samvær og samarbejde med den åndelige verden, samt med åndeligt ligesindede mennesker, kan være, uden at udelade de kampe, tvivl og den modstand, som et medie som Elizabeth mødte undervejs.

Elizabeths åndelige evner voldte hende store kvaler som barn. Da hun blev ældre udviklede evnerne sig inden for fysisk medieskab, herunder automatskrift; ånder, der overtager mediets krop og skriver gennem denne, samt levitation; svæven i luften, og fysisk materialisation; ånder, der viser sig i fysisk form under åndelige seancer.

Elizabeth forstod ikke selv sine evner eller de åndelige fænomener, der i så rigt mål opstod, hvilket førte hende på en livslang, selvkritisk nysgerrigheds- og undersøgelsesrejse. Et meget stort antal seancer, herunder videnskabelige forsøg, blev foretaget med Elizabeth som medie. I bogen ser vi billeder fra forskellige forsøg, bl.a. af afdøde, der i ”levende live” viste sig materialiserede for deltagerne under seancerne.

Elizabeth var en fremtrædende person inden for spiritismen, dens udvikling og undersøgelser. Hendes veje krydsede bl.a. Norge, Sverige og Danmark, og i sidstnævnte land bosatte hun sig i slutningen af sine år, hvor hun blev nære venner med Henrik og Martha Bonne (Henrik Bonne har skrevet Livet og åndeverdenen). Sammen med disse og andre venner afholdt de fysiske seancer i Aktivhuset Olsbækken i Greve (i dag er det bl.a. tilholdssted for den frivillige spiritistforening Spiritismen DK, hvor Elizabeth blev brugt som medie. Elizabeth døde 20. juli 1919 på Frederiksberg Hospital.

Denne 2015-udgave har, som vores øvrige bøger, været gennem en større revision, så skriftsprog og opsætning fremstår i nutidig form.

 


 

Livet og åndeverdenen– Åndelige oplevelser gennem 25 år

Forfatter: Henrik Erhard Bonne (H. E. Bonne)
Udgivet, org. udgave: 1924
Udgivet, revideret 2. oplag, 1. udgave: 2015
Forlag: Forlaget Bogh & Bonne
Antal sider: 128
ISBN: 978-87-93236-00-4 (paperback)

Køb bogen hos Spiritismens Trossamfund – klik her

 

Henrik Erhard Bonne (H. E. Bonne) arbejdede i en længere årrække tæt sammen med det danske fysiske medie Einer Nielsen, hvis medieskab i åndelig interesserede kredse er en fastslået kendsgerning.

Bogen beskriver de mange seancer i årenes løb, hvor genstande og mennesker blev løftet op i luften og flyttet rundt på og om lys-forekomster og apporter. Men mest og vigtigst af alt om åndematerialisationerne: Afdøde der viste sig fysisk, genkendelige som da de levede på Jorden, gående rundt blandt deltagerne under seancerne i fuld fysisk form og talende med egen stemme. Om denne sjældne tætte fysiske kontakt imellem de to verdener, hvor mennesker blev omfavnet og trøstet af deres kære afdøde, som gladeligt kunne fortælle, at de har det godt, og at livet er så smukt på “den anden side”.

Livet og åndeverdenen blev første gang udgivet i 1924. Bogen indeholder rapporter fra kontrolundersøgelser med kendte videnskabsmænd og beretninger fra seancer med udenlandske fysiske medier såsom Elizabeth d’Espérence.

For at citere H. E. Bonne: “Materialisationsfænomenet er kendt over hele Jorden og er ofte blevet videnskabelig fastslået som kendsgerning af ansete og berømte forskere. Men det går med det som med så meget andet: De fleste mennesker ser snyd i alt, hvad der ikke stemmer overens med deres daglige erfaringer. Ved at offentliggøre denne bog opfylder jeg en pligt såvel over for mine venner fra “den anden side” som over for alle mine medmennesker, der søger sandheden om livet, dets mål og ophav.”

Denne 2015-udgave har været under kærlig revision af H. E. Bonnes efterkommere. Som med de øvrige bøger, vi udgiver, har Livet og åndeverdenen – Åndelige oplevelser gennem 25 år været gennem grundig revision, som er foretaget med ydmyghed og stor respekt, så forfatterens hensigt med bogen bevares, og originaliteten stadig skinner igennem. Sprogbrug og retskrivning er blevet gjort nutidig og lettere læselig, såvel som udseende/layout er blevet fornyet. Dertil er der blevet tilføjet nye billeder fra familiens private album samt nye tillæg.

 


 

Spiritismen i sine grundtræk – En historisk fremstilling

Forfatter: Christian Brinch
Udgivet, org. udgave: 1915
Udgivet, revideret 2. oplag, 1. udgave: 2015
Forlag: Forlaget Bogh & Bonne
Antal sider: 81
ISBN: 978-87-93236-02-8 (paperback)

Køb bogen hos Spiritismens Trossamfund – klik her

 

Du får i bogen viden om, hvad der skal til for at starte det fysiske medieskab op i en såkaldt hjemmecirkel. Du får bl.a. indsigt i, hvordan man forholder sig, hvad man skal være opmærksom på, hvordan man når frem til fysiske fænomener udført af den åndelige verden, og meget mere

Christian Brinch var en af de særligt arbejdsomme mennesker inden for spiritismen, der foruden at have sat tydelige fodspor i den spiritistiske fortid har efterladt os dette vidunderlige lille værk: Spiritismen i sine grundtræk – en historisk fremstilling.

Brinch slutter bogen af med den vigtige filosofi og læren omkring spiritismen – og om troen, som er et afgørende element og succeskriterie for det menneskelige liv og det fysiske medieskab.

Bogen er nærmest uundværlig for den nysgerrige, den engagerede og for den kritiske, som søger forståelse for det sælsomme samarbejde med den åndelige verden.

Som med de øvrige bøger, vi udgiver, har Spiritismen i sine grundtræk – En historisk fremstilling været gennem grundig revision, som er foretaget med ydmyghed og stor respekt, så forfatterens hensigt med bogen bevares, og originaliteten stadig skinner igennem. Sprogbrug og retskrivning er blevet gjort nutidig og lettere læselig, såvel som udseende/layout er blevet fornyet.