Hvem er vi?

Forlaget Bogh & Bonne IVS blev stiftet i 2014 af tre spiritister: Jens C. E. Johansen, pædagog. Christina Elin Frank er uddannet cand.merc og arbejder inden for salg. Vibeke Dam, som er pensioneret direktionssekretær.

Alle tre sidder i bestyrelsen i foreningen Spiritismen DK, hvor det frivillige arbejde foregår i samarbejde med for længst afdøde medier og andre engagerede spiritister. I blandt disse ånder har vi bl.a. H. E. Bonne (forfatter til Livet og åndeverdenen – åndelige oplevelser gennem 25 år), som er Vibekes farfar og Jens’ oldefar.

Vi er et niche forlag, der arbejder med udgivelser i vores fritid. Vi gør det af to årsager: 1) Fordi vi elsker det, og fordi spiritismen er vores store interesse og passion. 2) Fordi vores venner og kollegaer “på den anden side” praktisk talt har opfordret os til at få udgivet de gamle spiritisters materiale igen.

Vores vision er at genoptrykke de mange vidunderlige værker, som fortidens store åndelige medier, undersøgere, videnskabsfolk, fagfolk, spiritister m.v. har skrevet. På denne måde gør vi det gamle materiale tilgængeligt igen for enhver. Hermed sikrer vi både en bevarelse af den vigtige spiritistiske historie og bringer al denne viden og resultater frem i lyset igen – til oplysning og til fremme for spiritistisk interesserede.

Bøgerne, som vi udgiver, har været gennem grundig revision. Sprogbrug og retskrivning er blevet gjort nutidig og lettere læselig, såvel som udseende/layout er blevet fornyet. Vi behandler bøgerne med ydmyghed og stor respekt, så forfatterens hensigt med bogen bevares, og originaliteten stadig skinner igennem.

Vores bøger bliver trykt i Danmark på enten Svane-mærket papir, som er din garanti for, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin egen kategori og at der er sat krav til stoffer, som er problematiske for sundheden. Eller også er vores bøger trykt på FSC-mærket papir, som betyder at papiret kommer fra bæredygtig træ, hvor dyr og planteliv bliver beskyttet.

Forlaget Bogh & Bonne IVS har forsøgt, så vidt det har været muligt, at kontakte alle rettighedshavere til tekster og billeder, der findes i udgivelserne. Hvis du som kunstner, forfatter eller arving mener at have rettigheder til dele af det benyttede materiale, og du ikke er blevet kontaktet af Forlaget Bogh & Bonne IVS, kan du henvende dig til os på: forlaget@boghogbonne.dk