Særegne bøger om spiritisme, åndeverdenen, afdødekontakt, medieskab

nyeste udgivelse

Skyggeriget – Lys fra den anden side

Elizabeth d’Espérance blev født 20. november 1855. Fra barnsben havde hun store mentale åndelige evner, der gjorde hende i stand til at se og tale med afdøde fra den åndelige verden. For hende var de afdøde lige så virkelige og levende som mennesker.

Elizabeths voksne liv var spændende, men blev alt andet end normalt og let. Til gengæld blev det et helt uforligneligt liv med den mest vidunderlige udvikling af åndelige evner og fænomener, som nærmest for enhver syntes umuligt.

I Skyggeriget har hun flettet sin selvbiografi og mange af disse åndelige oplevelser sammen i en smuk symfoni. Hun gengiver, hvor vidunderligt givende et samvær og samarbejde med den åndelige verden, samt med åndeligt ligesindede mennesker, kan være, uden at udelade de kampe, tvivl og den modstand, som et medie som Elizabeth mødte undervejs.

Elizabeths åndelige evner voldte hende store kvaler som barn. Da hun blev ældre udviklede evnerne sig inden for fysisk medieskab, herunder automatskrift; ånder, der overtager mediets krop og skriver gennem denne, samt levitation; svæven i luften, og fysisk materialisation; ånder, der viser sig i fysisk form under åndelige seancer.

Elizabeth forstod ikke selv sine evner eller de åndelige fænomener, der i så rigt mål opstod, hvilket førte hende på en livslang, selvkritisk nysgerrigheds- og undersøgelsesrejse. Et meget stort antal seancer, herunder videnskabelige forsøg, blev foretaget med Elizabeth som medie. I bogen ser vi billeder fra forskellige forsøg, bl.a. af afdøde, der i ”levende live” viste sig materialiserede for deltagerne under seancerne.

Elizabeth var en fremtrædende person inden for spiritismen, dens udvikling og undersøgelser. Hendes veje krydsede bl.a. Norge, Sverige og Danmark, og i sidstnævnte land bosatte hun sig i slutningen af sine år, hvor hun blev nære venner med Henrik og Martha Bonne (Henrik Bonne har skrevet Livet og åndeverdenen). Sammen med disse og andre venner afholdt de fysiske seancer i Aktivhuset Olsbækken i Greve (i dag er det bl.a. tilholdssted for den frivillige spiritistforening Spiritismen DK, hvor Elizabeth blev brugt som medie. Elizabeth døde 20. juli 1919 på Frederiksberg Hospital.

Denne 2015-udgave har, som vores øvrige bøger, været gennem en større revision, så skriftsprog og opsætning fremstår i nutidig form.